VÅR HISTORIA

1976 bestämde sig flera familjer sig för att göra skillnad. Man startade då Child Care med en dröm om att kunna hjälpa så många utsatta barn som möjligt.

I samband med adoption kom familjerna i kontakt med Bethel Foundation och dess grundare Edith Greet berättade om situationen och hur mycket det skulle hjälpa om fler kunde involvera sig i barnen. Då föddes Child Care.

Indien är ett land under kraftig utveckling men med kraftiga kontraster. Många får det bättre, men fortfarande är Indien det land i världen med flest fattiga. De mest utsatta är barnen och en del av dessa får möjligheten att avlasta familjens försörjning genom att bo på barnhem.

 

Child Care är en svensk ideell förening som bedriver hjälpverksamhet för barnen i Indien. Just nu stödjer vi två skolhem där många av barnen är föräldralösa. Andra har föräldrar men de är så fattiga att de inte kan ta hand om sina barn och ge dem de förutsättningar ett barn behöver. Skolhemmen ger barnen mat, husrum, utbildning, sjukvård och kärlek som ger dem en bra start i livet och möjliggör en ljus framtid för dem.

För endast 200kr varje månad kan man ge ett utsatt barn i Indien denna möjlighet och i svenska mått är inte detta någon stor summa men för ett barn i Indien kan denna summa vara livsavgörande.

 

Med hjälp av sponsring från privatpersoner men också företagssponsring kan föreningen idag hjälpa ca 150 barn på två olika skolhem belägna i Mumbai och Chittoor. Att med ganska små medel kunna hjälpa så pass många barn till en ljus framtid är fantastiskt men givetvis är målet att antalet medlemmar och sponsorer växer så att vi i framtiden kan hjälpa fler utsatta barn i Indien.

 

Förutom månadsstöd som finansierar mat, husrum, sjukvård och skolgång så ger Child Care en extra peng varje år för att kunna ge alla barn en gåva vid födelsedag och jul.

 

Allt arbete sker ideellt och sponsorbidragen kan därför nästan oavkortat gå till hjälparbetet i Indien.

Föreningen består av ca 200 medlemmar som årligen bidrar med totalt cirka 400.000 kr, där 95% av inkomna medel går direkt till verksamhet i Indien. Resterande 5% utgörs av medlemsavgifter som används till administration.

Vi insåg att små medel kunde göra en enorm skillnad för barn som inte har samma förutsättningar som många andra, så det var egentligen ingen tvekan om att vi ville hjälpa med det vi kunde.

Ingvar Brodén

Sollebrunn

Please reload