BARNHEMMEN

Idag är vi aktiva på två barnhem, Panvel och Chittoor, efter att det tredje blivit självförsörjande.

Panvel

Skolhemmet leds av Rani Gabriel och ligger beläget i Panvel strax utanför Mumbai. Idag finns det 59 flickor på skolhemmet, en ökning med 11 flickor under 2017. Skolan bedrivs i kristen regi i en byggnad på området.

Chittoor

Skolhemmen leds av Samuel Issmer och ligger beläget i Chittoor strax utanför Bangalore. Verksamheten är uppdelad på ett flick- respektive ett pojk-hem med ca. 50 barn på vardera hem. Skolhemmen bedrivs i kristen regi.

Plamody

Skolhemmet i Plamody som ligger i delstaten Kerela bedrivs av Bethel Foundation. På skolhemmet bor idag ca. 50 flickor i åldrarna 8-16 år. Skolundervisningen sker i en kristen skola i området dit flickorna åker med buss varje dag. Flickorna bor på skolhemmet under läsåret och har möjlighet att åka hem till sina familjer om de har någon under loven. Barnen får vid sidan av studierna lära sig om jordbruks- och hushållsarbete. Målet är att ge barnen sådana kunskaper att de kan klara sig när de lämnar skolhemmet.

Idag är Palmody självförsörjande och Child Care lägger istället alla bidrag på nya projekt med samma målsättning - Hjälp till självhjälp.

Please reload

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom